Zeytinburnu - Bakırköy / İSTANBUL

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

26.03.2020
5
Eğitim Fiyatı:
1400 TL
İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ & LEGES AKADEMİ işbirliğiyle
İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

CANKURTARAN :  ( Faruk Saraç Tasarım MYO – Topkapı Sarayı Yerleşkesi )
Daha sonra açıklanacaktır…
Cuma:  Saat 16:00 – 22:00   Cumartesi-Pazar: Saat 10:00 – 16:00

İrtibat: Leges Akademi T: 0212 547 60 82 M: 0551 049 55 28 – 0551 050 44 41 E-Posta: [email protected]

Eğitim Süresi:
Eğitim Programı 18 saat teorik ve 18 saat uygulama olmak üzere toplam 36 saattir.

Katılımcı Sayısı: 24 kişi

Eğitmenler:
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
Arb.  Av. Nuray ALBAYRAK
Ar. Av. Neyir Şeyda MUSAL

Eğitim Ücreti: 1400 TL

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Eğitimi tamamlayan kursiyerlere eğitimi tamamladıklarına dair Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika verilecektir.

Eğitimin Amacı:
Uzmanlık eğitimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Bakanlıkça arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşlarından iş hukukunda uzmanlık eğitimi verme yetkisi bulunan eğitim kuruluşları tarafından verilebilir.

Eğitim kimler için:
İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

Uygulama Eğitimi:
İş hukukunda arabuluculuk konusunda her arabulucunun en az 2 defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Eğitim İçeriği:

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN

TEORİK EĞİTİM KONULARI

İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK (4 DERS)

*İş Hukukunda Arabuluculuk (1 DERS)

* İş kanunları ve ilgili kanunlar

▪ 4857 Sayılı İş Kanunu

▪ Basın İş Kanunu

▪ Deniz İş Kanunu

▪ Türk Borçlar Kanunu (Hizmet Sözleşmeleri)

* Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar

* Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar

* İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi

* İş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci (3 DERS)

* 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

* 4857 Sayılı İş Kanunu madde 20 ve madde 21

* 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 3

* Uyap Arabulucu Portal kullanımı

* Adliye Arabuluculuk Bürolarının işleyişi, dosya atama sistemi

* Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti, Arabuluculuk Süreci ile İlgili

Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI (1 DERS)

 • İşçi
 • İşveren
 • Alt işveren

ı- Tanımı

ıı- Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin koşulları

ııı- Alt işveren ilişkisinin kurulmasına getirilen sınırlandırmalar ve muvazaa

ıv-Asıl işveren alt işveren ilişkisinde sorumluluk

 • İşveren vekili
 • İşyeri

ı- Tanımı ve kapsamı

ıı- İşyeri ve işletme ayrımı

ııı- İşyerinin açılması

ıv- İşyerini bildirme

v- İşyerinin veya bir bölümünün devri

vı- İşyerinin kapatılması

İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER (2 DERS)

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI

VII-          TANIMI

II- UNSURLARI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

VII-          SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ

II- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

III- TAM VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

IV- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ

V- UZAKTAN ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ

VI- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

VII- TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR (2 DERS)

 • İŞÇİNİN BORÇLARI

VII-          İŞ GÖRME BORCU

II- SADAKAT BORCU

III- DÜZENLEME VE TALİMATLARA UYMA BORCU

 • İŞVERENİN BORÇLARI

VII-          ÜCRET ÖDEME BORCU

II- İŞÇİYİ GÖZETME BORCU

III-EŞİT DAVRANMA BORCU

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE

SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI (4 DERS)

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH OLMAKSIZIN SONA ERMESİ

VII-          TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE)

II- SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI

III- TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ

VII-          GENEL OLARAK

II- BİLDİRİMLİ FESİH

III- BİLDİRİMSİZ FESİH

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

VII-          GENEL OLARAK

II- KIDEM TAZMİNATI

III- ÖLÜM TAZMİNATI

IV- ÇALIŞMA BELGESİ

V- İBRANAME

VI- REKABET YASAĞI

VII- SENDİKAL GÜVENCELERİN İŞLERLİK KAZANMASI (SENDİKA

ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ)

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ (2 DERS)

 • ÇALIŞMA SÜRELERİ

VII-          GENEL OLARAK

II- NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

III-FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SÜRESİ

IV- GECE ÇALIŞMASI

 • DİNLENME SÜRELERİ

VII-          GENEL OLARAK

II- ARA DİNLENMESİ

III- HAFTA TATİLİ

IV- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

V-MAZERET İZİNLERİ

VI- ANALIK İZİNLERİ

VII- YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI (3 DERS)

 • ÜCRET ALACAĞININ HESAPLANMASI
 • İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESAPLANMASI
 • AYRIMCILIK VE SENDİKAL TAZMİNATIN HESAPLANMASI
 • İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI (BOŞTA GEÇEN SÜRE

ÜCRETİ VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI)

 • FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ, ULUSAL BAYRAM VE

GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
 • KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
 • ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ VE FAİZLER

EK-2

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA

İLİŞKİN UYGULAMAEĞİTİMİ KONULARI

Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

* İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

* Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

* Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu

* Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu

* Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin

Uyuşmazlık Senaryosu

* Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu

* Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık

Senaryosu

* Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık

Senaryosu

* Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

* İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre

Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)

* Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

* İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

* Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Ödeme:
” Kaydınızın kesinleşmesi için Ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu Leges Akademiye ([email protected]) iletiniz “
İstanbul Medipol Üniversitesi
Banka / Şube: Akbank 1200 – Laleli Hesap No:75000 TL Hesabı
İBAN: TR63 0004 6012 0088 8000 0750 00
( Açıklama kısmına İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Cankurtaran Yerleşke yazınız. )

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Call Now ButtonHEMEN ARAYIN
Eğitimlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Call Now ButtonHEMEN ARAYIN