Zeytinburnu - Bakırköy / İSTANBUL

Blog

Anasayfa » Blog
06.01.2020
İLÂMLARIN İCRASINDA ‘KESİNLEŞME ŞARTI’                   Av. Hüsnü Göksel İLKİZ
İLÂMLARIN İCRASINDA ‘KESİNLEŞME ŞARTI’ Av. Hüsnü Göksel İlkiz* I- İCRA EDİLEBİLİR BELGE (İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER)              Bir dava, mahkemenin, usule veya esasa ilişkin nihai kararıyla sona erer. Mahkemenin, yaptığı inceleme ve araştırma veya yargılama neticesinde verdiği hukuki emir ve beyana “karar”; yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verdiği nihai...
02.01.2019
HACİZ İSTEME HAK ve SÜRESİ
HACİZ İSTEME HAK ve SÜRESİ (İİK. m. 78) Av. Talih UYAR Kesin (İcrai) Haciz Kavramı İcra ve İflâs Kanununda en ayrıntılı biçimde düzenlenen haciz türü, kesin (icrai) haciz’dir. Kanunda; bu haciz türü çok kez sadece «haciz» sözcüğü ile (örneğin; mad. 30, 33, 46, 78, 79 vb.) ifade edilmiştir. I- «Haciz»...
02.01.2019
SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YENİDEN DÜZENLENMESİ
Yavuz AKBULAK-SPK Başuzmanı GİRİŞ Bilindiği üzere, ülkemiz ekonomisinde son aylardan beri özellikle döviz kurlarına (aşırı kur ataklarına) bağlı olarak dalgalanmalar yaşanmakta, döviz kurlarındaki ani şoklar ve onun yol açtığı aşırı oynaklık ve yanı sıra ortaya çıkan panik havasını bertaraf edebilmek, tasarruf sahiplerinin karar vermelerine yardımcı olabilmek ve ihracatçıların kararlarını etkileyebilmek...
15.09.2018
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT SÖZLEŞMELERİNİN TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdulkadir BULUT GİRİŞ 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na (ÖÖKK) göre; özel öğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırlamış olduğu sözleşmeyi esas alarak da kayıt sözleşmesi yapabilir. MEB’in hazırladığı kayıt sözleşmesinde birçok hususta düzenleme yapılmıştır. Bu sözleşme, tüketici için tip sözleşme niteliğinde olduğu için genel işlem şartlarına aykırı olup olmadığı...
Eğitimlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: