Zeytinburnu - Bakırköy / İSTANBUL

Konkordato Komiserliği Eğitimi

07.11.2019
98
Eğitim Fiyatı:
1200 TL
Konkordato Komiserliği Eğitimi

UNKAPANI: (İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşke)
P L AN L A N I Y O R
Haftasonu Grup: Saat 09:00 – 18:00

İrtibat: Leges Akademi – Faruk Kahraman 0532 175 29 12 – 547 60 82

[email protected]

Eğitim Süresi:
36 Saat


Eğitmenler:
Doç.Dr. Serdar Kale
Prof.Dr.Özgür Çatıkkaş

Eğitim Ücreti:
1200 TL
Ücretlerimize KDV Dahildir.

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika belgesi verilecektir. 

Eğitim İçeriği

Adalet Bakanlığının 30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı yönetmeliğine göre;“Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi”, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir.Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler. Konkordatonun Tanımı ve Fonksiyonları Konkordato Çeşitleri

 1- Adli Konkordato

 • İflas Dışı Konkordato 
 • İflas İçi Konkordato 
 • Aktifin Terki Suretiyle Konkordato 

2- Özel Konkordato 

Konkordato Sürecinde Görev Yapan Organlar ve Mahkemeler 

 • Konkordato Komiseri
 • Alacaklılar Kurulu
 • Alacaklılar Toplantısı  
 • Asliye Ticaret Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 

Konkordato Aşamaları Konkordato Talebi Konkordato Talep Edebilecek Kişiler  Konkordato Dilekçesi  Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Kesin Mühlet Kararı Verilmesi Konkordato Komiseri Komiserin Atanması Komiserin Görevleri Kesin Mühlet İçinde Konkordato İşlemleri 

 • Komiserin Alacaklıları İçin Kayıt Yaptırmaya Çağırması 
 • Aktiflerin Defterinin Tutulması 

Alacakların Bildirilmesi 

 • Borçlunun Kaydedilen Alacaklar Hakkında Beyanda Bulunması 
 • Çekişmeli Alacakların Karara Bağlanması 
 • Konkordato Nisabının Belirlenmesi 

Alacaklılar Toplantısı Komiserin Raporunun Mahkemeye Sunulması Konkordatonun Tasdiki Konkordatonun Hükümleri Konkordatonun Feshi İflas İçi Konkordato Mal varlığının Terki Suretiyle Konkordato  Adliye Dışı Konkordato Konkordato Suçları 

*** İlgili eğitim yeterli katılımcı sayısına ulaşamadığı takdirde iptal olabilir veya başka bir tarihe ertelenebilir.   Kimler İçin?

Komiserin Nitelikleri

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:a) Türk vatandaşı olmak.b) Tam ehliyetli olmak.c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.ç) İflas etmemiş olmak.d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.


Komiserin görevlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilir.(2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilir.(3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.(4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.(5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte derhâl bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilir.

Neler Öğreneceksiniz?

Konkordatonun Tanımı ve Fonksiyonları Konkordato Çeşitleri Konkordato Sürecinde Görev Yapan Organlar ve Mahkemeler Konkordato Aşamaları Konkordato Talebi Konkordato Talep Edebilecek Kişiler  Konkordato Dilekçesi Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Kesin Mühlet Kararı Verilmesi Konkordato Komiseri Komiserin Atanması Komiserin Görevleri Kesin Mühlet İçinde Konkordato İşlemleri Alacakların Bildirilmesi Alacaklılar Toplantısı Komiserin Raporunun Mahkemeye Sunulması Konkordatonun Tasdiki Konkordatonun Hükümleri Konkordatonun Feshi İflas İçi Konkordato Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  Adliye Dışı Konkordato Konkordato Suçları 

Ödeme:
” Kaydınızın kesinleşmesi için Ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu Leges Akademiye iletiniz “
İstanbul Medipol Üniversitesi
Banka / Şube: Akbank 1200 – Laleli

Hesap No: 75000 TL Hesabı
IBAN: TR63 0004 6012 0088 8000 0750 00
(
Açıklama kısmına Konkordato Komiserliği Eğitimi Haliç Yerleşke yazınız. )

Konkordato Komiserliği Eğitimi
Online Başvuru Formu

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Call Now ButtonHEMEN ARAYIN
Eğitimlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Call Now ButtonHEMEN ARAYIN